همکاری

1-دوستانی که تجربه کدینگ و کالا شناسی دارند لطفا با واتساپ به شماره 09122417077 رزرمه ارسال فرمایند.

2-دوستانی که اطلاعات جدیدی از روش‌های نوین طبقه‌بندی در ایران و خارج دارند، لطفا برای ما هم ارسال فرمائید.

3-دوستانی که نمونه نرم افزارهایی که از کدینگ دارند جهت تبادل اطلاعات در ارتباط باشیم.

We are looking for new material coding and classification methods. Please also send us any information

sohbati.sattar@gmail.com