نرم افزار کدینگ کالا MESC

 برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های نگهداری کالا و جلوگیری از خرید های تکرار و مازاد بر مصرف همواره جزو مهمترین دغدغه های یک سازمان به حساب می‌آید. هزینه سالانه نگهداری کالا در انبارها (هزینه خواب کالا) همواره بخش بزرگی از سرمایه یک سازمان را بخود اختصاص می‌دهد بنابراین، مدیریت کدینگ کالا به‌صورت علمی و داشتن نرم افزاری با جستجوی دقیق و اعلام آلارم های مورد نیاز  کمک شایانی به سودآوری سازمان خواهد کرد.

آدرس دموی نرم افزار http://mescwh.ir/demo

نرم افزار کدینگ باید شامل موارد ذیل باشد تا کارآیی لازم را داشته باشد .

1- داشتن امکان جستجوی قوی و دقیق بر روی شرح کالا، کدها و پارت نامبرها

2- اعلام خطاهای تکراری بودن شرح؛ کد و پارت نامبر 

3- امکان ایجاد تغییرات در یک رنج خاص بصورت کلی

4- امکان چاپ کلی  لیبل در سایزهای کوچک و بزرگ 

5- امکان ارائه گزارشات ثبات ها و گروههای کدینگ

در صورت نیاز به نمونه و تصاویر نرم افزار، لطفا تماس بگیرید.

http://mescwh.ir/demo/