خدمات ما/ About Us

بهینه سازی فرآیندهای انبار و جلوگیری از خریدهای تکراری
طبقه بندی و کدینگ کالا بر اساس استاندارد MESC نفت 
تهیه دستورالعمل های کدینگ و طبقه بندی 
شناسایی متریال های مازاد پروژه ها 
برنامه نویسی و نصب نرم افزار طبقه بندی و کدینگ 
آموزش کدینگ و طبقه بندی
مشاوره و نظارت بر کدینگ
بازدیدهای دوره ای انبارها
آماده سازی انبارها برای انبارگردانی و بازدیدهای ایزو
آموزش کنترل موجودی و سفارشات

classification and Coding Of Materials With  MESC

Preparing Coding Instructions

Identification of surplus material

Classification and Coding Software

--------------------------------------------------------------------------------------------

Advantages of Classification and Coding:

Avoiding of long description

Accurate and logical identification

Prevention of duplication

Standardization and variety reduction

Efficient purchasing department

Efficient storeroom performance

Ease of computerization

Ease of pricing and costing

Facility in physical location of items

Efficient inspection

Planned production & increased throughput