دستورالعمل ها/ Writing Your Instructions

اگر تعداد کالاهای شما زیاد است و روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود، شرح و مشخصات کالاها باید دقیق و فنی نگاشته شود تا دربخش های مختلف به درستی از آن استفاده شود و اگر لازم است خلاصه شرح کالا در مکاتبات آورده شود، اگر یک گروه توسط چند کارشناس کدینگ می‌شود و دلایل دیگر همه و همه شما را به این جا میکشاند که لازم است شما یک دستورالعمل  کدگذاری  برای هر یک از گروههای مختلف داشته باشید.

داشتن تجربه کافی در کالا شناسی؛ آشنایی با استانداردها و مطالعه جنرال اندیکس نفت جزو نیازها برای نوشتن دستورالعمل می‌باشد.

PIPE, METAL, [SEAMLESS, WELDED], [THREADED END, BEVELED END, PLAIN END], [ASTM, API], GRADE, SIZE, IN, SCH

مزایای داشتن دستورالعمل :

1-از بین بردن سلیقه ای کار کردن و بی برنامگی

2- جستجوی آسان و دقیق جهت بدست آوردن رنج صحیح در کالاهای مشابه

3-داشتن یک نوشتاری کامل و صحیح؛ رعایت اصول طبق نمونه و نوشتن شرح کامل و مخفف کلمات

4- ارائه دستورالعمل به متقاضی جهت کمک هر چه دقیق تر به درخواست ها و ایجاد سابقه براساس نیاز واحد طبقه بندی

5- آموزش نفرات در جهت قطعه شناسی و آیتم های مورد نیاز یک کالا جهت کدینگ